malloe.net

PharmaGABA-100, Thorne

340 SEK
PharmaGABA-100 (60 kap)
PharmaGABA är en naturlig form av neurotransmittorn GABA (gamma-aminobutansyra) som stimulerar alfavågor i hjärnan, vilket anses orsaka förbättrat mentalt fokus, avslappning och minskad stress. Känt som naturens lugnande neurotransmittor. En lämplig mängd GABA i nervsystemet är nödvändigt för att klara av stress. PharmaGABA är en naturlig form av GABA som produceras av en lactobacillusorganism. Forskning har visat att PharmaGABA-PRO är mer effektiv vid anti-stressbehandling än syntetiskt framställd GABA.
1 kapsel innehåller: Gamma-aminobutyrinsyra * 100 mg
* Från PharmaGABA, en effektivare, icke-syntetisk, naturligt fermenterad form av GABA. PharmaGABA" är ett varumärke för Pharma Foods International.